MENÜ
o= BEVEZETÖ =o
Tervek - Listája
Tervek - KÉPE
Szervezö ERÖ
Versek
Isten NEVEI
Gyógyító Erő
VÉRE ereje
Bizonyságok
Vállalkozások
Müvészet
IGE - Erö
 

 

 

+  +  +      VÉR  Alapok     +  +  +

 

 

 

Jézus -nak,  Megváltó Urunknak a Vére  az  egész  Szentírás  szíve !!  Teljes  Szeretete  az  élő  Isten  lényének,  ezen  keresztül  ömlik ki  ránk  és  Örök  váltságul  szolgál,  hogy  öröm  és  ne  vádlás  mutasson  teljes  életünkre  …

 

"Óh, ugyan ki tudná elmondani ennek a  rendkívül  Drága vérnek   az  értékét  és  gazdagságát!  Nem csoda hogy örökké emlegetik majd ezt a Vért a megváltottak Énekeiben is,  és a teljes örökkévalóságon át – míg csak tart a Mennyek országa,  a Vér dícsérete zengeni fog:   "Mert megölettél, és  megváltottál  minket  Istennek a te véred által."    (Jel.  5:9)

–   Andrew  Murray  – 

 

 

 

 

A  VÉR  erejének  –  hatalmas  eredményei

…  még  folytatom,  ez  csak  egy  elkezdés !

 

Szabadító  VÉR !

o  "vádlójuk …   legyőzték  azt   a  Bárány vére  által"  (Jel  12)

o  Aki  megszabadított  minket a  sötétség hatalmából,  … Ő  a  mi  váltságunk  az  Ő vére  által,    (Kol  1:14)

o  "szövetség  véréért  a   foglyaidat  is  kibocsátom …"  (Zak 9:11)

o  "Békesség  Istene  …  kihozta  a  halálból  …  Örök  szövetség  vére  által"  (Zsid 13:20)

o  "ti  megmenekültök … Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött."  (2Móz 12:12,13)

Gyógyító  VÉR !

o  "sebein  keresztül  meggyógyultatok"   (1Pét. 2:24)

Isten  jelenlétébe visz be ! 

o  "bizalmunk  van a  szentélybe  való  bemenetelre  a  Jézus vére  által  "  (Zsid 10:19)  …  és  "közbenjárónk  vére"     (Zsid 12:24)

Szól  és  Beszél 
-  a  javunkra
! 

o  "közbenjárónk  vére"   (Zsid 12:24)

Állandóan (!)  rajtunk van  

o  " Örök  szövetség  vére  … "    (Zsid 13:20)    –  és  mivel  "meghintésünk  vére is"   (Zsid 12:24)  (Zsid 9:20)

Igazzá  tett ! 

o  "igazzá  lettünk  téve  az  Ő vére  által …"  (Róm. 5:9)

o  Szeretett   –  megmosott …  –  tett   királyokká  és  papokká   (Jel  1:5)

VILÁG -tól  megszabadít

o  Aki  adta önmagát  –  hogy  kiszabadítson  minket  e jelen  gonosz világból   (Gal  1:4)  

o  Aki  megszabadított  minket a  sötétség hatalmából,  … Ő  a  mi  váltságunk  az  Ő vére  által,    (Kol  1:14)

Istennek  tetsző
   életet  biztosít
! 

o  (Zsid 13:20,21)   (Zsid 13:20,21)   

Szépség  újra  vissza kapása  

o  " Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! … és bekentelek olajjalTarka ruhába öltöztettelek, és delfinbõr sarut húztam a lábadra; gyolcsba takartalak, selymet terítettem rád.  Földíszítettelek  ékszerekkel "   Ezék  16:5-10

 

 

 

A  VÉR  használata  –  igei útjai

 

Ø      Hintés:  –  tisztítás  …  és  út - készítés  (megszentelés)  – 

Ø      Felkenés:  –  Áldottság  fenntartása,  (ott)tartása,   –  Szabadulás  !!

Ø      Kiöntetés:  Szívét  öntötte ki  –  a  legbensőbb,  mély  igaz  valóságát  –  Szeretete  Gigantikus  hullámait  öntötte ki,  hogy  elérjen  és  belesodorjon  mindnyájunkat  az  Ő  Atyai  ölébe.

Ø      Elszakít a  „földiek”-től:   –   "újonnan  iszom  azt,  az … Apám  országában"   (Mát. 26:29)

Ø      Felmagasztalt  VÉR:   –  Imádás ….  (Jel  5:9)

 

 

Mélyebb  VÉR - Képek   –  gondolataink  tisztább  működésén át

 

  • Gondolatainkra  –  Gondolatok  utakat  jelentenek  (És. 55)  Jeremiás  vére  (oltár és  …. között)  
  • A  Megváltói  VÉR  keletkezése   –   Örök időknek  előtte !!    (Jel. 13:8)
  • A  bensőnk  mélyén  folydogáló  mély-értelmű  tartalom,   és  ez az  egyetlen  „közeg”  jó esetben  a  Szeretet,   amelyben  helyes  gondolatok,  érzelmek,  tervek  születhetnek csak  …
  • EZ!  –  A  végtelen  erejű,  és  -tisztaságú  Szeretet maga  –  annak  teljes  lényegével ...
  • Érzelmekben  –  ................  jó  de  múlandó,  nekünk  viszont  az  örökké maradandót  kell  keresnünk    (  Szent  tűz - felhő   /   tűz - légkör /  Szemei tűzlángok - Szeretet  lángjai )  – 

 

 

 

VÉR  –  TOVÁBBI   ELNEVEZÉSEI   (melyek  helytállóak )   :

 

 

Szinonimák:   A  VÉR  hasonlatai  (melyek helytállóak is)  a  következők:  

      –  Bor  –  Szőlőtő  vére  – Színború  szőlő  –  Vörös fonal  –  Váltság díj  –  Élet hordozója  (lelkünk-)   –   

 

Szinonimák:   még  további  további  igei  megnevezések   –––  Engesztelés  vére  –  Meghintés  (papi szolg.-)  vére  – Ártatlan,  szeplőtlen  vér  –  Próféta vére  –  Igaz vér  –  Bárány  vére  –  Tulajdon  (saját-)  vére  –  Ön‑áldozás  vére  –  Eltörlés  vére  –  Szabadító  vér  –  (meg)Szentelő vér  –  Körülmetélés,  lemetszés  vére  –  

 

Szerzők  segítsége

–   Andrew Murray,    –    E. W. Kenyon

 

 

 

A  Vér  eredményei,   jellemzői :

 

 

Békéltetés  –  Engesztelés

Szeretet  is   –   Úrvacsora  is

Tisztára  mos

Váltság  –  ebben  van benne

Közösség   (szoros-  szövetségi)

Igazzá  tévő  vér    (Róm 5)

Eltörlése  a  bűnöknek

Meghintés  vére

Örök  Szövetség  Vére

Kapcsolat  teremtője  –  Egységé

Ellentétek  lerombolója  (közelvaló)

Kihoz  a  halálból …

Megszentel  !!

Lelki  ismeretet  megtisztítja

Kihoz  a  sötétség  hatalmából

Örök  Főpap  vére   (Közbenjáró)

Istennek való élés  –  halál csel. helyett

Sz. Sz. adatását   megszerezte

Bemenés  a  Szentek Szentjébe  –  a Kegyelem   trónszékéhez

Óember leveretése  –  Krisztus körülmetélése  –  Szülői  "örökség"

"Vérvonal"  –  Ráháb,  Szőlőtő,   Körülmetélés,   Úrvacsora

Győzelem  – Egyiptomban a páska   
– Jelen.  könyve   –  Örök üdv. szerzője

Isten beszédét  adta  –  Mózes hinti
–  Újszöv.  beírása  szívünkbe

Áthatolt  az  egeken …  –   az  egekből  küldött  Sz.Szellem által …

Bor  és  Ital  –  Életet ad

Szabadító  erő    (Zak 13)

bárányi  vér

Hálaadás  pohara … megáldva …

Pecsét  a szívedre  és  a karodra

Krisztus  jóillatú  áldozata   (Ef 5:2)

Bensőséges  viszony  ( kiönt - ital )

Sátor és edényei  megszentelője

Beszél,  de jobbat mint Ábel vére

Kívánva kívánta  Jézus  …

"Kiabáló"  színe  van

Tiértetek  ontatik  ki   …

Páska bárány,  Isten  Báránya

Ártatlan  vér

Víz  és  vér   –   Kenyér  és  vér

Melkisédek bora    (Béke és Igazság …) 

Drága  vér

Jézus  tulajdon  vére

Közösség  az  Oltárral  …

Körülmetélkedés  …  vér-jegy

Vérjegyesség  … Szövetség  jele

Semmi  kovász  mellette

Ütések  és  Vágás  által  jött ki  …

A  "benne lévő Élet"

 

Ádám  (vörös)  –  Veres fonal  –  Veres tehén  hamva   (tisztulás)
– 
Veresre festett  kosbőrök   –  Körülmetélés   –  Páska

 

 

 

 

 

 

 

 

"Lenyomatok"  Területei

 

o "Kicsiség",  Kicsinyesség,

o BŰN  látása,  tapasztalása  szemünk előtt,

o Érzelmek,   ( Tévedések félelmei,  –  Csalódások félelmei  )

o Kevélység,

o Idő,  sietség,

o Szépség  hiánya(i)

o Vallás  rejtett  "tévedései",

o Gondolatok,  Filozófiák,

o Nézetek,  Szokások,   ( !  –  Ön‑korrigáló  módon  kell  … )

o Fenyegetettség,

 www.epszilon.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!